تبلیغات
یوردوم Yurdum - مطالب ابر دانلود کتاب تورکی

http://alivahedi.mihanblog.com/علی واحدیsafarxan.pdf

کپی=ذکرمنبع/علی واحدی
علی واحدی

ائتیکئت‌لر: صفرخان ، آذربایجان ، دانلود کتاب تورکی ، کتاب آذربایجانی ، علی واحدی ، تراختور ،